1800 cơ cấu máy thông dụng trong kỹ thuật

1800 cơ cấu máy thông dụng trong kỹ thuật
Dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành chế tạo máy và ô tô
Cuốn sách mô tả hoạt động và các công thức tính toán kèm theo về 1800 cơ cấu thông dụng trong kỹ thuật và ô tô. Các bạn sinh viên dùng tham khảo hoặc ứng dụng sau khi ra trường. Tuy sách viết bằng tiếng anh nhưng rất dễ hiểu và ứng dụng được
link tải 
https://drive.google.com/file/d/1UaRz_SY1hPEjCoV6jqGXlbBkr3zxEk3C/view

Tác giả bài viết: NTH