17:45 ICT Thứ sáu, 26/04/2019

Thông tin cần thiết

Diễn đàn sinh viên

Diễn đàn sinh viên

Cổng thông tin SV

Quảng cáo trái (Cổng thông tin)

Cổng thông tin GV

Cổng thông tin GV (trái)

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1140161 Thứ sáu, 26 Tháng Tư 2019 17:45
windows7 286670 Thứ sáu, 26 Tháng Tư 2019 17:44
windowsnt 114825 Thứ sáu, 26 Tháng Tư 2019 17:45
windowsxp2 79360 Thứ sáu, 26 Tháng Tư 2019 17:02
macosx 62827 Thứ sáu, 26 Tháng Tư 2019 14:42
windowsnt2 59234 Thứ sáu, 26 Tháng Tư 2019 17:43
linux2 24702 Thứ tư, 24 Tháng Tư 2019 17:08
linux3 15927 Thứ sáu, 26 Tháng Tư 2019 14:49
windowsvista 13494 Thứ sáu, 26 Tháng Tư 2019 00:24
windows2k 6413 Thứ sáu, 26 Tháng Tư 2019 16:25
windows2003 3773 Thứ sáu, 26 Tháng Tư 2019 14:23
windows 2179 Thứ năm, 25 Tháng Tư 2019 14:17
windows98 1000 Thứ sáu, 26 Tháng Tư 2019 00:27
windows95 810 Thứ năm, 25 Tháng Tư 2019 15:42
windowsme 364 Thứ tư, 24 Tháng Tư 2019 20:26
windowsme2 154 Chủ nhật, 21 Tháng Tư 2019 01:08
windowsxp 153 Thứ bảy, 20 Tháng Tư 2019 01:54
windowsce 130 Thứ năm, 25 Tháng Tư 2019 12:55
netbsd 34 Chủ nhật, 18 Tháng Sáu 2017 21:46
openbsd 23 Thứ ba, 12 Tháng Ba 2019 22:38
freebsd 18 Thứ sáu, 23 Tháng Ba 2018 08:49
mac 9 Thứ hai, 14 Tháng M. hai 2015 19:02
os22 8 Thứ sáu, 18 Tháng Một 2019 00:39
irix 1 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2015 16:52