20:06 ICT Thứ tư, 17/10/2018

Thông tin cần thiết

Diễn đàn sinh viên

Diễn đàn sinh viên

Cổng thông tin SV

Quảng cáo trái (Cổng thông tin)

Cổng thông tin GV

Cổng thông tin GV (trái)

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 972489 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 20:06
windows7 231283 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 20:03
windowsxp2 74647 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 18:50
windowsnt2 51382 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 19:03
windowsnt 48453 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 17:02
macosx 13916 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 18:23
windowsvista 13131 Thứ ba, 16 Tháng Mười 2018 16:56
linux3 12750 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 18:51
windows2k 5727 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 17:25
linux2 3942 Thứ ba, 16 Tháng Mười 2018 11:20
windows2003 3419 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 16:05
windows 1965 Thứ ba, 16 Tháng Mười 2018 19:53
windows98 914 Chủ nhật, 14 Tháng Mười 2018 23:01
windows95 598 Thứ hai, 15 Tháng Mười 2018 21:44
windowsme 285 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 07:19
windowsme2 109 Thứ tư, 17 Tháng Mười 2018 12:25
windowsxp 96 Thứ năm, 27 Tháng Chín 2018 11:10
windowsce 85 Thứ tư, 26 Tháng Chín 2018 02:53
netbsd 34 Chủ nhật, 18 Tháng Sáu 2017 21:46
openbsd 22 Thứ sáu, 28 Tháng Mười 2016 02:32
freebsd 18 Thứ sáu, 23 Tháng Ba 2018 08:49
mac 9 Thứ hai, 14 Tháng M. hai 2015 19:02
os22 6 Thứ ba, 28 Tháng Ba 2017 19:35
irix 1 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2015 16:52