11:53 ICT Thứ năm, 24/08/2017

Thông tin cần thiết

Diễn đàn sinh viên

Diễn đàn sinh viên

Cổng thông tin SV

Quảng cáo trái (Cổng thông tin)

Cổng thông tin GV

Cổng thông tin GV (trái)

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 644182 Thứ năm, 24 Tháng Tám 2017 11:53
windows7 198878 Thứ năm, 24 Tháng Tám 2017 10:50
windowsxp2 67627 Thứ năm, 24 Tháng Tám 2017 11:01
windowsnt2 44316 Thứ năm, 24 Tháng Tám 2017 11:29
windowsnt 30570 Thứ năm, 24 Tháng Tám 2017 11:32
windowsvista 12462 Thứ năm, 24 Tháng Tám 2017 08:11
linux3 9055 Thứ năm, 24 Tháng Tám 2017 10:32
macosx 8641 Thứ năm, 24 Tháng Tám 2017 08:38
windows2k 4795 Thứ năm, 24 Tháng Tám 2017 07:11
linux2 3044 Thứ năm, 24 Tháng Tám 2017 11:46
windows2003 3017 Thứ tư, 23 Tháng Tám 2017 04:20
windows 1584 Thứ bảy, 19 Tháng Tám 2017 20:29
windows98 479 Thứ hai, 21 Tháng Tám 2017 14:26
windows95 328 Thứ năm, 24 Tháng Tám 2017 01:17
windowsme 120 Chủ nhật, 20 Tháng Tám 2017 03:38
windowsme2 59 Thứ ba, 22 Tháng Tám 2017 18:18
windowsxp 56 Chủ nhật, 13 Tháng Tám 2017 03:41
windowsce 45 Thứ năm, 29 Tháng Sáu 2017 17:21
netbsd 34 Chủ nhật, 18 Tháng Sáu 2017 21:46
openbsd 22 Thứ sáu, 28 Tháng Mười 2016 02:32
freebsd 17 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 22:26
mac 9 Thứ hai, 14 Tháng M. hai 2015 19:02
os22 6 Thứ ba, 28 Tháng Ba 2017 19:35
irix 1 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2015 16:52