18:05 ICT Thứ tư, 29/03/2017

Thông tin cần thiết

Diễn đàn sinh viên

Diễn đàn sinh viên

Cổng thông tin SV

Quảng cáo trái (Cổng thông tin)

Cổng thông tin GV

Cổng thông tin GV (trái)

Trang nhất » Thống kê

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 567906 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2017 18:05
windows7 164996 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2017 17:49
windowsxp2 62276 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2017 16:17
windowsnt2 33895 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2017 18:02
windowsnt 15913 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2017 17:59
windowsvista 11986 Thứ sáu, 24 Tháng Ba 2017 15:46
linux3 7785 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2017 13:52
macosx 6340 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2017 17:57
windows2k 4582 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2017 03:18
windows2003 2910 Thứ ba, 28 Tháng Ba 2017 23:31
linux2 2561 Thứ ba, 28 Tháng Ba 2017 23:27
windows 1416 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2017 15:20
windows98 445 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2017 14:23
windows95 231 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2017 17:14
windowsme 91 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2017 12:28
windowsme2 47 Thứ hai, 27 Tháng Ba 2017 21:39
windowsxp 43 Thứ bảy, 25 Tháng Ba 2017 20:18
windowsce 32 Thứ hai, 20 Tháng Ba 2017 00:22
openbsd 22 Thứ sáu, 28 Tháng Mười 2016 02:32
freebsd 17 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 22:26
mac 9 Thứ hai, 14 Tháng M. hai 2015 19:02
os22 6 Thứ ba, 28 Tháng Ba 2017 19:35
irix 1 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2015 16:52