BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giới thiệu
Được thành lập vào năm 2013, Bộ môn Công nghệ thông tin hiện đang đào tạo hơn 900 sinh viên với chuyên ngành Công nghệ thông tin. Đội ngũ cán bộ giảng dạy trong Bộ môn có kinh nhiệm và đã từng làm việc tại các công ty lớn trong lĩnh vực CNTT đáp ứng năng lực đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo. Thiết bị đào tạo đồng bộ và khá hiện đại để đáp ứng các nhu cầu thực tập của sinh viên. Để tiếp cận với các kiến thức về khoa học và công nghệ, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ, Bộ môn tham gia hợp tác nghiên cứu với các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước.
Image

Chuyên ngành đào tạo

Ngành Công nghệ thông tin - Mã ngành: 7480201


1. Mục tiêu đào tạo
    Đào tạo các kỹ sư CNTT có kiến thức nền tảng mạnh và chuyên sâu, có năng lực ứng dụng thành quả mới nhất của CNTT hướng tới nền kinh tế tri thức và có phương pháp luận vững chắc cũng như có khả năng đóng vai trò lãnh đạo để phát triển và đóng góp tích cực cho sự phát triển của khoa học và công nghệ.
    Kỹ sư CNTT có khả năng tổ chức khai thác hiệu quả phần mềm ứng dụng trong công nghệ điều khiển, xử lý thông tin, nhận dạng, các hệ thống kỹ thuật, mạng máy tính, viễn thông, có khả năng thiết kế phần mềm phục vụ công tác quản lý, khai thác dữ liệu khoa học, giáo dục, xã hội và kinh tế. Cung cấp cho sinh viên kỹ năng thích nghi, tự điều chỉnh, tự phát triển, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo và có hệ thống. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng cạnh tranh trong môi trường làm việc trong nước cũng như trên thị trường lao động toàn cầu.
2. Cơ hội việc làm 
    Lập trình viên ứng dụng, chuyên viên phân tích nghiệp vụ, chuyên viên thiết kế phần mềm, chuyên viên kiểm tra phần mềm, kỹ sư hệ thống thông tin; chuyên viên thiết kế giao diện; kỹ sư phần mềm, chuyên viên đánh giá cải tiến quy trình, chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu…
Image

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin thực hành lắp ráp máy tính

Image

Sinh viên trong giờ thực hành tại phòng máy tính

Image

Sinh viên trong giờ thực hành

KHOA CÔNG NGHỆ

  • Đường Nguyễn Khuyến, KP5, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
  • dummy+8490.238.8697

  • dummy(0251) 655-4167

  • dummy tech@dntu.edu.vn

vien
© 2019 Khoa Công nghệ - Đại học Công nghệ Đồng Nai

Search