About us

Giới thiệu

Với phương châm “Đào tạo những gì xã hội cần, chứ không đào tạo những gì nhà trường có”, Khoa Công nghệ đã xây dựng một chiến lược giảng dạy và học tập hiệu quả:
 • Xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận tiên tiến CDIO.
 • Đi đầu trong cải tiến, đổi mới chương trình đào tạo
 • Tạo môi trường học tập thân thiện, gần gũi, tích cực, chủ động và sáng tạo
 • Đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp giúp sinh viên hiểu rõ bối cảnh nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp tốt, trang bị những kiến thức kỹ năng sát với môi trường thực tế (định hướng nghề nghiệp ứng dụng)
 • Liên kết với các trường quốc tế, tạo sự phong phú các loại hình đào tạo
Đây là tiền đề phát triển các phương pháp học tập, giảng dạy tích cực theo hướng gắn kết với thực tế, hiện đại với triết lý lấy sinh viên làm trọng tâm.

Tầm nhìn và Sứ mạng

TẦM NHÌN
Khoa Công nghệ phấn đấu trở thành một trong số những đơn vị đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về Kỹ thuật ở khu vực Đông Nam Bộ với các chương trình đào tạo có chất lượng cao nhất đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và tổ chức trong môi trường kinh doanh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

SỨ MẠNG
Khoa Công nghệ tạo những trải nghiệm thực tế bổ ích cho sinh viên trong lĩnh vực "Khoa học kỹ thuật" với các chuyên ngành như Điện, Điện tử, Cơ khí, Xây dựng, Ô tô, Công nghệ thông tin. Chương trình giảng dạy cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức vững chắc về khoa học kỹ thuật hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng lãnh đạo, và kinh nghiệm thực tế cần thiết để thành công trong môi trường làm việc toàn cầu, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và sự phát triển của cộng đồng.

CÁC GIÁ TRỊ CAM KẾT
 1. Cam kết về chất lượng: Phương pháp giảng dạy và nghiên cứu hiện đại, hiệu quả giúp sinh viên đạt được thành công cá nhân và đóng góp cho xã hội;
 2. Tư duy độc lập: Tạo cơ hội cho sinh viên suy nghĩ phân tích và tư duy độc lập trong việc đưa ra quyết định và xây dựng lòng tin.
 3. Sáng tạo: Khuyến khích, hỗ trợ và khen thưởng cho các nỗ lực liên tục tìm kiếm tri thức và các giá trị tinh thần;
 4. Tính chính trực: Đào tạo những người làm kỹ thuật, những nhà quản lý trung thực và đáng tin cậy trong tất cả các hoạt động;
 5. Tôn trọng sự khác biệt: Giúp sinh viên biết tôn trọng sự khác biệt để nhận ra giá trị của sự đa dạng.
 6. Trách nhiệm xã hội: Đào tạo, bồi dưỡng những chuyên gia kỹ thuật có trách nhiệm và đạo đức trong nghề nghiệp cũng như có trách nhiệm đối với xã hội.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA

 Khoa là đơn vị trực thuộc trường, có các nhiệm vụ sau đây:
 1. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;
 2. Xây dựng chương trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
 3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
 4. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
 5. Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 6. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
 7. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
 8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, nhân viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa;
 9. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường.
 10. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của khoa. 

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô

Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện

Ngành công nghệ chế tạo máy

Ngành công nghệ chế tạo máy

Ngành Công nghệ Kỹ Thuật Điện tử

Ngành Công nghệ Kỹ Thuật Điện tử

Ngành Công nghệ Kỹ Thuật Xây dựng

Ngành Công nghệ Kỹ Thuật Xây dựng

KHOA CÔNG NGHỆ

 • Đường Nguyễn Khuyến, KP5, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 • dummy+8490.238.8697

 • dummy(0251) 655-4167

 • dummy tech@dntu.edu.vn

vien
© 2019 Khoa Công nghệ - Đại học Công nghệ Đồng Nai

Search