Cơ cấu tổ chức

Image

Ban chủ nhiệm khoa

Hồ Văn Hiến
Lãnh đạo KhoaHồ Văn Hiến
Lưu Hồng Quân
Lãnh đạo KhoaLưu Hồng Quân
Nguyễn Tuấn Hải
Lãnh đạo khoaNguyễn Tuấn Hải
Lê Thanh Lành
Lãnh đạo KhoaLê Thanh Lành
Phan Mạnh Thường
Lãnh đạo khoaPhan Mạnh Thường
Ngô Thị Thuý
Thư kýNgô Thị Thuý
Phạm Văn Để
Giảng viênPhạm Văn Để
Hoàng Văn Tạo
Giảng viênHoàng Văn Tạo
Vũ Hoàng Nghiên
Giảng viênVũ Hoàng Nghiên
Lê Minh Phụng
Giảng viênLê Minh Phụng
Võ Thanh Tùng
Giảng viênVõ Thanh Tùng
Nguyễn Thị Liệu
Giảng viênNguyễn Thị Liệu

Đội ngũ giảng viên

Ths. Trần Văn Ninh
Giảng viênThs. Trần Văn Ninh
Thái Hùng Cường
Giảng viênThái Hùng Cường
Phạm Văn Thành
Giảng viênPhạm Văn Thành
Ngô Duy Song
Giảng viênNgô Duy Song
Hoàng Thị Trang
Giảng viênHoàng Thị Trang
Nguyễn Văn Sang
Giảng viênNguyễn Văn Sang
Lê Thái Dũng
Giảng viênLê Thái Dũng
Võ Hồng Ngân
Giảng viênVõ Hồng Ngân
Đỗ Quốc Bảo
Giảng viênĐỗ Quốc Bảo
Hồ Xuân Trường
Giảng viênHồ Xuân Trường
Nguyễn Mạnh Trường
Giảng viênNguyễn Mạnh Trường
Lê Thị Trang
Giảng viênLê Thị Trang
Nguyễn Văn Vịnh
Giảng viênNguyễn Văn Vịnh
Phan Hoàng Danh
Giảng viênPhan Hoàng Danh
Nguyễn Quốc Cường
Giảng viênNguyễn Quốc Cường
Trần Anh Minh
Giảng viênTrần Anh Minh
Lê Ngọc Chung
Giảng viênLê Ngọc Chung
Nguyễn Hữu Bảo
Giảng viênNguyễn Hữu Bảo
Nguyễn Thị Hiền
Giảng viênNguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Huệ
Giảng viênNguyễn Thị Huệ
Nguyễn Xuân Khánh
Giảng viênNguyễn Xuân Khánh
Phan Thành Duy
Giảng viênPhan Thành Duy
Nguyễn Văn Cương
Giảng viênNguyễn Văn Cương
Văn Bá Tài
Giảng viênVăn Bá Tài
Nguyễn Hộ
Giảng viênNguyễn Hộ
Nguyễn Hữu Huy
Giảng viênNguyễn Hữu Huy
Hoàng Lê Quang Nhật
Giảng viênHoàng Lê Quang Nhật
Nguyễn Thị Liệu
Giảng viênNguyễn Thị Liệu
Nguyễn Xuân Toại
Giảng viênNguyễn Xuân Toại
Quách Thị Bích Nhường
Giảng viênQuách Thị Bích Nhường
Trương Đông Nam
Giảng viênTrương Đông Nam

KHOA CÔNG NGHỆ

  • Đường Nguyễn Khuyến, KP5, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
  • dummy+8490.238.8697

  • dummy(0251) 655-4167

  • dummy tech@dntu.edu.vn

vien
© 2019 Khoa Công nghệ - Đại học Công nghệ Đồng Nai

Search